Härnösand bäst på källsortering

Härnösandsbor som sorterar i flerfackskärl är överlägset bäst på att sortera ut sitt matavfall, det visar en omfattande undersökning som nyligen genomfördes i samtliga kommuner i Västernorrland.

Vi har lokala mål med avfallet i Härnösands kommun, som bland annat handlar om att minska förbränningen av matavfall med 50 % och öka utsorteringen av förpackningar, säger Joakim Nordkvist, AO-chef för återvinningen, HEMAB.

- Det här visar att flerfackskärlen är ett bra steg på den vägen.


Bäst av undersökta kommuner

Undersökningen som tittat på avfallssorteringen i Västernorrland visar att Härnösand och HEMAB har hittat ett bra koncept med sorteringen i flerfackskärl. Mängden felsorterat avfall i hushållen minskar drastiskt, visar analysen. Framförallt är det felsorteringen av matavfall som minskat i och med flerfackssorteringen, men även mängden tidningar och förpackningar visar sig vara betydligt mindre förekommande i det brännbara avfallet. Skillnaden mellan sortering i flerfackskärl och grönt-brunt kärl är 1,49 kilo avfall per vecka, vilket under ett år motsvarar hela 77,48 kg.


Ingen annan kommun i Västernorrland ligger i närheten av den låga mängd brännbart avfall som finns i flerfackskärlen, konstaterar Nordkvist. Det här är väldigt glädjande och bekräftar det vi trodde och hoppades på med införandet av flerfackskärl, säger han.


Brännbart avfall per vecka och hushåll

 • Härnösand, snittvikt 4,35 kg
  Hushåll med flerfackssortering 3,56 kg
  Hushåll utan flerfackssortering: 5,05 kg
 • Örnsköldsvik, utan flerfackssortering 5,1 kg
 • Ånge, utan flerfackssortering 5,3 kg
 • Sollefteå, utan flerfackssortering 5,7 kg
 • Sundsvall, snittvikt utan flerfackssortering 5,75 kg
 • Kramfors, utan flerfackssortering 7,1 kg
 • Timrå, utan flerfackssortering 8,2 kg


Så genomfördes undersökningen

Avfallet hämtades som vanligt med sopbil, för att sen transporteras iväg för att analyseras och se vad som sorterats rätt. Totalt analyserades över ett ton avfall från Härnösand och i hela Västernorrland strax över 4,5 ton. Allt för att vi ska se hur informationsbehovet ser ut kring källsortering och för att vi tillsammans ska bli ännu bättre på att sortera. Undersökiningen genomfördes under senhösten 2014 av företaget Envir på beställning av Västernorrlands återvinnare och kommuner. Framförallt är det sorteringen i flerfackskärl som har gett bäst resultat men även sorteringen i de vanliga gröna och bruna kärlen har visats sig vara bra då enbart Örnsköldsvik kan mäta sig med Härnösands resultat.


Lätt att sortera rätt

Tråkigt nog hittades det även avfall som till exempel batterier, lim och elektronik bland det brännbara avfallet i samtliga kommuner som var med i undersökningen. Tänk på att alltid slänga farligt avfall och elektronik på återvinningscentralen så det kan hanteras på ett miljöriktigt och säkert sätt. Om du är osäker på hur du ska sortera, kolla in vår enkla sorteringsguidelänk till annan webbplats.


Kontaktperson

Joakim Nordkvist, AO-chef Återvinning, telefon: 0611-55 75 52, e-post: joakim.nordkvist@hemab.se