Härnösand är Norrlands bästa miljökommun och topp 20 i Sverige

Härnösand klättrar på listan över Sveriges bästa miljökommuner och hamnar i år på 19:e plats. I och med det är vi Norrlands bästa miljökommun! På HEMAB känner vi oss därför såklart lite extra stolta idag över att vi har varit och är en del av kommunens medvetna miljöarbete!

Härnösand har som vision att bygga en hållbar framtid och som mål att vara en ledande miljökommun. HEMAB har en aktiv del i det arbetet, som de senaste åren varit fokuserat på att sluta det lokala kretsloppet. Just detta är också en av de stora anledningar som lyfts som motivering till att Härnösand har klättrat på miljöstegen.

- Det är jätteroligt att vårt arbete har gett den effekten, säger Pär Marklund, Projektledare för biogasprojektet på HEMAB. Att sluta det lokala kretsloppet där matavfall blir fordonsbränsle har länge varit en ambition och nu är vi verkligen där. Det känns väldigt roligt att vårt arbete även uppmärksammas nationellt på det här sättet.

Förutom biogasproduktionen nämns i motiveringen även en annan satsning som HEMAB är involverad i, nämligen utbyggnaden av kommunens laddinfrastruktur. I samarbete med Europeiska regionala utvecklingsfonden, Härnösandshus, Kommunfastigheter, Hemfosa och Länsmuseet Murberget sätter vi upp 30 laddstolpar på ett 20-tal platser runt om i hela kommunen. Varje stolpe har två uttag för laddning, så totalt skapar vi på så sätt 60 nya laddpunkter. Det gör Härnösand till en av de laddtätaste kommunerna i Sverige sett till folkmängd.

Transporter står för hälften av utsläppen

Transporter står för mer än hälften av Härnösands utsläpp och är den största utmaningen för framtiden. Härnösands kommun med bolag ska vara en föregångare i arbetet och ha en fordonspark som är oberoende av fossila bränslen redan år 2021. Idag har HEMAB sju gasbilar och en elbil i sin fordonspark och varje gång en ny bil köps in ser vi över möjligheten att köpa en gasbil.

- Det känns självklart att vi ska övergå till en fossiloberoende fordonsflotta, säger Lena af Geijerstam Unger, vd HEMAB. Inte bara för att vi producerar gasen, utan även för att vi ska föregå med gott exempel och leva som vi lär. HEMAB har högt ställda miljömål och naturligtvis är fossilfria fordon en del i de målen, konstaterar hon.

Granskningen av miljöarbetet har skett genom en enkät från tidningen Aktuell Hållbarhet och uppgifter från bland andra Vattenmyndigheterna, SKL, Boverket, Håll Sverige Rent, Naturskyddsföreningen och Ekomatcentrum.

Biogassatsningen lyfts som en av de avgörande framgångsfaktorerna i kommunens miljöarbete.