Härligt engagemang när HEMAB anordnade kvinnodag

Under måndagen samlades ett stort antal arbetssökande kvinnor med utländsk bakgrund på HEMAB för att inspireras av våra yrkesarbetande kvinnor, som dessutom arbetar på en mansdominerad arbetsplats.

Det var god uppslutning när HEMAB tillsammans med Arbetsförmedlingen bjöd in till en eftermiddag med jobb, praktik och utbildning i fokus. Ett stort antal kvinnor med olika bakgrund och från olika delar av världen samlades och blev informerade om de tjejer som idag arbetar på HEMAB och vilken utbildningsbakgrund dessa har.

Vi vill på detta sätt visa upp den mångfald av arbetsuppgifter vi har på vår arbetsplats och vilka möjligheter det finns till arbete, säger Lena af Geijerstam Unger, vd på HEMAB. Om vi på detta sätt kan inspirera någon till att skapa sig en egen framtid och försörjning så tar vi oss gärna den tiden – det tjänar både den enskilda individen på men även samhället i stort.

Gott om goda exempel

Flera av HEMABs kvinnliga medarbetare fick presentera sina yrken och utbildningsbakgrund. Där fanns bland annat Maria Wallenman som gått via frisöryrket till att idag arbeta som drifttekniker på fjärrvärmeverket.

Det är precis sådana där goda exempel vi efterlyser, säger Sverker Bodevärn, arbetsförmedlare. De här tjejerna har generellt svårt att komma fram och ta för sig så en eftermiddag exklusivt för dem där goda exempel lyfts fram tror jag är helt rätt väg att gå.

Deltagarna fick sedan i mindre grupper diskutera och ställa frågor. Intresset för framförallt praktikplatser tycktes stort och HEMAB har för avsikt att vidga sitt utbud av platser till att även omfatta språkpraktik, alltså att man i kombination med sin yrkespraktik även får tillfälle att träna svenska.

Språket är trots allt nyckeln, säger Lena af Geijerstam Unger. Om vi kan erbjuda praktiskt arbete i kombination med att träna svenska tror vi att vägen till integration och därigenom ett mer socialt hållbart samhälle förkortas avsevärt och det bidrar vi gärna med.

Det här ger mig hopp inför framtiden, konstaterade en av de deltagande tjejerna.

Eftersom intresset för kvinnodagen blev så stort kommer ett ytterligare tillfälle erbjudas längre fram. Detta är ett led i HEMABs fortsatta arbete med en ökad social hållbarhet.

Många intresserade hade samlats i HEMABs lunchmatsal.

Irene Hedlund, affärsområdeschef Återvinningen, berättade om hennes arbetsvardag.

Karolina Enström är utbildad civilingenjör i miljö- och vattenteknik. Hon arbetar som teknisk handläggare.

Samverkanskoordinator Mohammed Gamal Badr var nöjd över dagen och ser redan fram emot nästa tillfälle.