Har du koll?

Har du koll på vad du får slänga i vanliga soptunnan? Testa dina sopkunskaper! Kanske du blir svensk mästare i Sveriges största miljörörelse.

Du kan bli svensk mästare


Passa på att testa dina sopkunskaper på Avfall Sveriges kampanjsida på webbenlänk till annan webbplats eller på Facebooklänk till annan webbplats.

Sopor är inte skräp


Varje år blir 2,1 miljoner ton sopor värme, el och fordonsgas i Sverige. Då behövs mindre kol, olja, bensin och diesel. Då minskar skadliga utsläpp och växthuseffekten. Och då både blir vårt land lite renare och världens resurser används bättre.

Rester av målarfärgen, nackellacket och insektmedlet. Mobiltelefoner, trasiga glödlampor och kasserade batterier är exempel på sådant som är farligt avfall och ska samlas in.

Räknat per person hamnar 1,8 kilo farligt avfall och elavfall varje år i fel soptunna. Det blir totalt minst 18 000 ton sopor som kan innehålla bly, kvicksilver, kadmium och andra giftiga ämnen. Hjälp oss ta rätt på detta - varje gram betyder mycket för miljön!

PS: Var du kan återvinna dina sorterade sopor i Härnösand kan du läsa om under rubriken Renhållning i menyn till vänster.

Har du koll på vad du får slänga i vanliga soptunnan?

Har du koll på vad du får slänga i vanliga soptunnan?