Har din förening en bra idé som rör Vårdkasområdet? Sök vindkraftspengar!

Föreningar och andra organisationer har nu möjlighet att ansöka om delar av Vindkraftspengarna, som ska bidra till att öka attraktionsvärdet för Vårdkasen. Sista ansökningsdag är tisdag 31 mars.

I samband med beslutet om att bygga två nya vindkraftverk intill Vårdkasberget 2012 fattades även beslut om avsättningar till satsningar på natur- och friluftsliv i området. Avsättningen består dels av 1 procent av investeringen och dels av 1 procent av de årliga bruttointäkterna.

 

2015 delades pengar ut till ett flertal föreningar som ville göra satsningar för att gynna utvecklingen av Vårdkasområdet. Nu är det dags att söka igen!

 

Vad ska pengarna gå till?

De avsatta pengarna ska bidra till satsningar som ökar attraktionsvärdet, höjer kvalitén av och stimulerar det rörliga friluftslivet, idrott- och naturupplevelser samt rekreation och turism i området vid Vårdkasen, samt i övrigt värna området som destination och besöksmål för härnösandsbor och andra besökare.

 

Vem kan ansöka?

Föreningar, organisationer och aktivitetssamordnare som vill verka inom Vårdkasen och dess närområde.


Vem beslutar?

Vilka satsningar som genomförs är upp till föreningar aktiva i området att avgöra, tillsammans med HEMAB och Härnösands kommun.


Vilka insatser prioriteras?

Satsningar med tydlig karaktär av uthållighet, som främjar och ger service till en bred målgrupp och där det finns en tydlig mottagare som är beredd att långsiktigt driva och förvalta tilltänkt etablering eller åtgärd prioriteras.

 

Välkommen med er ansökan!

 

Ansökningsformulär - Vindkraftspengar