Hallå där Mohammed

Nu har det första läsåret med strukturerade studiebesök för Härnösands grundskolor passerat och samverkanskoordinator Mohammed Gamal Badr uppdaterar oss om läget.

Hur vill du beskriva det första året?

– Det har gått jättebra! Hela 1225 elever i klasserna 1-6 har vid 49 tillfällen besökt våra anläggningar vilket motsvarar det mål vi hade satt upp. De utvärderingar vi gjort visar på hög nöjdhet och det känns så klart väldigt roligt.

Är det några nyheter planerade?

– Ja, från och med det här läsåret kommer även barnen i förskoleklass omfattas av vårt studiebesöksprogram. I korthet innebär det att vi kommer komma ut till skolorna och hålla ett föredrag på temat återvinning vilket kommer bli både utmanande, spännande och kul.

Varför är det viktigt att börja så tidigt?

– Ju tidigare man lägger grunden till kunskap, desto bättre! Vi på HEMAB arbetar mycket med hållbarhetsfrågor och kan vi bidra till att i tidig ålder forma våra framtida vuxna så tror jag att både samhället och inte minst miljön långsiktigt tjänar på det.

Hur ser målet för det här läsåret ut?

– Vi vill att ännu fler elever ska besöka oss. Vi har lanserat ett system där lärarna direkt kan boka in en träff med oss och vi hoppas på ännu fler sådana bokningar. Vi siktar på att 2000 barn under läsåret 2018/2019 ska ha kommit i kontakt med våra verksamheter.

Slutligen, är det något du vill tillägga?

– Jag är stolt över det arbete vi inlett och jag gläds åt de positiva tillrop den här satsningen fått. Nu ska vi tillsammans med skolan utveckla konceptet så det blir ännu bättre.

Jag vill också passa på att rikta ett stort tack till de medarbetare på HEMAB som på ett proffsigt och öppensinnat sätt velat visa upp sin arbetsvardag för de kunskapstörstande eleverna! Och naturligtvis tack till de lärare som valt att boka studiebesök hos oss.

Mohammed Gamal Badr, samverkanskoordinator