Halka gör att sopbilen inte kommer fram

Just nu har vi stora bekymmer att ta oss fram på vissa mindre vägar på landsbygden på grund av extrem halka. Det finns risk att dina sopor inte blir tömda.

- Vid utebliven sophämtning på grund av halka är det nästa ordinarie hämtningstillfälle som gäller normalt, men vi ska göra vårt yttersta för att försöka hinna ikapp senare under veckan, säger Joakim Nordqvist affärsområdeschef på affärsområde Återvinning. Om vi inte lyckas tömma inom några dagar så är det helt okej att ställa ut en extra säck med brännbart avfall vid nästa ordinarie tömningstillfälle.


Oftast är det på landsbygden på mindre enskilda vägar som problem uppstår i samband med väderomslag.


- Våra chaufförer har ett delegerat ansvar att göra en bedömning av vägens skick, säger Nordqvist. Bedöms vägen inte lämplig att färdas på kör vi inte på den.


Extra säck vid nästa ordinarie tömning. Normalt sätt är det vintertid något gynnsammare att kunna förvara hushållsavfall hemmavid några veckor extra.


- Att inte få sina sopor hämtade kan vara en olägenhet. Det har vi förståelse för, säger Nordqvist. Allt för ofta hamnar vi i diket i vår iver att vilja genomföra uppdraget. Detta är djupt olyckligt och inget vi vill uppmuntra. Istället vill vi passa på att önska att alla väghållare verkligen ser efter sina vägar och vid behov halkbekämpa med sand och grus på lämpligt sätt.


Hala och smala skogsvägar är inte enkelt att färdas på. Bedömningen om vägens skick görs på varje enskilt ställe och vid varje tillfälle körning sker.


- Snabba väderomslag ställer till det för väghållarna som ena dagen måste ploga för att nästa dag lyfta bort snö med skopa och kanske dag tre sanda. Vi vet att detta är mödosamt samt en stor kostnad för enskilda väghållare, men det är trots allt en nödvändighet om det ska gå att trafikera vägarna, säger Nordqvist.

Kan vara lite svårt att se på bilden som är tagen idag måndag kl 10 av en av våra chaufförer. Blank fuktig isbark täcker hela vägbanan. Detta är ett exempel på hur det kan se ut. Det kan vara tröstlöst som väghållare att halkbekämpa vid väderomslag till blidväder, men det är väldigt viktigt för att det ska gå att trafikera vägarna.