Grovavfallskampanj 16-24 september

Nu är det snart dags för höstens grovavfallskampanj. Den 16-24 september kommer vi ut med containrar till våra uppsamlingsplatser. Där kan du kostnadsfritt lämna sorterat grovavfall så som metallskrot, elektriskt avfall och farligt avfall.

Sly, trädgrenar, ris och avverkningsrester lämnas som vanligt på Kraftvärmeverket. Allt material flisas sönder och används i vår fjärrvärme- och elproduktion.

Rötter och trädgårdsavfall samt kyl- och frysskåp kan inte lämnas vid containrarna, utan hänvisas till Älands återvinningsanläggning eller Härnösands Kretsloppspark.

Klicka på bilden för att få upp en pdf över var vi befinner oss vilka dagar.

Välkommen!