Grävarbeten vid Vårsta

Med anledning av ett arbete med vatten och avlopp i området kring Vårsta diakonigård kommer trafiken ledas om till restaurangen.

Just nu genomför vi ett arbete med spill och dagvatten på Vårstagatan. Detta medför att trafiken till Vårsta restaurang och diakonigård behöver ledas om från infarten vid E4 under tiden för arbetet, vilket beräknas pågå under cirka tre veckor. Svevia har skyltat upp den alternativa färdväg som gäller och du kan även se den på kartbilden nedan. Klicka på bilden för att få upp den i större format.