Grävarbeten i skogen vid Bondsjön

Under cirka en månad kommer arbete med kabelförläggning ske i skogen vid villaområdet på Bondsjöhöjden.

Det är ett förberedelsearbete för att ansluta de nya vindkraftverken i Spjutås till ställverket på Saltvikshöjden som föranleder grävarbetet. Verken beräknas stå klara under 2019. Vi passar samtidigt på att vädersäkra luftledningen i området.

Det är en sträcka av 1,5 km som vi nu förlägger kabel, säger Magnus Eriksson, entreprenadchef HEMAB.

Kabelförläggningen sker med så stor försiktighet som möjligt men vissa promenadstigar kan komma att påverkas av arbetet. Arbetet i elljusspåret är färdigställt så där kommer inga schaktarbeten ske.

Det blir ju dessvärre ofrånkomligt att landskapet förändras något vid schaktning, säger Magnus Eriksson. Vi försöker göra så litet avtryck som möjligt och kommer arbeta med återställning av området när vi är klara. En fördel i sammanhanget är att det blir mindre markskador nu då tjäle finns i backen.

Arbetet beräknas pågå under en månads tid, om vädret tillåter. Skulle det bli väldigt kallt eller kraftigt snöfall kan arbetet komma att senareläggas till våren.