Genomskinliga plastsäckar krav från årsskiftet

Med start den 1 januari 2018 ska avfall i säck som lämnas på Härnösands kretsloppspark eller Älands återvinningsanläggning packas i genomskinliga plastsäckar.

Anledningen till förändringen är att felsorterat material främst i fraktionen brännbart behöver minska. Härnösandsborna är bra på att sortera men det är ändå viktigt att den andel farligt avfall och annat olämpligt material som hamnat i brännbart försvinner.

Genomskinliga plastsäckar är redan obligatoriskt i övriga länet men i Härnösand har det hittills varit frivilligt.

Vi har haft en lösning där genomskinliga plastsäckar varit frivilligt för kunden men nu ser vi att det är en omöjlig uppgift för personalen att hinna med att kontrollera allt som kommer till ÅVC:erna, säger Irene Hedlund, affärsområdeschef på Återvinningen. Därför inför vi från 1 januari att avfallet ska packas i sådana genomskinliga plastsäckar som man kan finna i välsorterade matbutiker, stormarknader eller byggvaruhus.

Välsorterat avfall gynnar både miljön och plånboken

HEMAB har sedan i somras på prov delat ut genomskinliga plastsäckar och sorteringen i dessa har varit bättre.
Vi kan konstatera att det blir skillnad och därför genomför vi den här förändringen, säger Irene Hedlund. Förutom att miljönyttan blir större i välsorterade fraktioner så blir det också en betydande ekonomisk vinst om vi slipper skicka sådant som skulle gå att återvinna till förbränning. Det gör att vi fortsatt kan hålla nere priserna på våra tjänster vilket i slutänden gynnar våra kunder.