GDPR ersätter PUL från och med 25 maj

Den 25 maj 2018 börjar GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten av EU. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL) och skärper kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter.

Självklart har vi på HEMAB säkerställt att vi lever upp och följer dessa nya krav. Du är viktig för oss, och för att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar din uppgifter har vi uppdaterat vår webbsida med vad som gäller med de nya reglerna. Ta gärna några minuter och läs igenom dessa då de ersätter tidigare PUL (personuppgiftslagen).

Läs mer om våra regler kring GDPR och behandling av personuppgifter.