Gasbilar beställda till HEMABs bilpark

I höst gasar vi lite extra på HEMAB. Totalt är fem stycken gasbilar beställda, varav två personbilar, två skåpbilar och en sopbil.

I samband med satsningen på biogasanläggning i Äland och bygget av en biogasstation vid Highway hotel vill vi såklart föregå med gott exempel och satsar på biogasbilar till vår bilpark.


- Vi kommer att byta ut ett antal av våra befintliga bilar mot hybrider som går på bensin och fordonsgas, säger Hasse Källström.


Övertaliga bilar kommer antingen bytas in av leverantören eller auktioneras ut enligt avtal via Kvarndammen AB.


- Det här är en start, fortsätter Källström. Vi har en flerårig plan som innebär att vi succesivt kommer att byta ut främst personbilarna till fordon med alternativa bränslen i den mån det är möjligt, konstaterar han.


De första nya bilarna förväntas levereras någon gång under hösten.

I framtiden vill HEMAB ha en bilpark som är snällare mot miljön. Redan till hösten ska ett antal befintliga bilar bytas ut till fordonsgasbilar.

I framtiden vill HEMAB ha en bilpark som är snällare mot miljön. Redan till hösten ska ett antal befintliga bilar bytas ut till fordonsgasbilar.