Gamla vindkraftverket avstängt för reparation

Felsökningsarbete pågår. Bland annat har trasiga lagringar upptäckts som behöver repareras.

Förebyggande periodiskt underhåll och tillsyn bedrivs för att undvika onödiga skador. Det lilla Vestas 600 kW vindkraftverket på toppen av Vårdkasberget byggdes 1996.


- Det belysta vindkraftverket, som är ett landmärke för Härnösand, är snart 17 år gammalt men tillgängligheten är fortfarande bra, säger Marcus Tärnvik. Produktionen är god så ekonomiskt är det intressant att reparera verket, vilket är avskrivet.


Produktionen i det lilla vindkraftverket har varit från och till under vintern, men nu är det helt avstängt.


- Med stundande helgdagar är det svårt att säga hur länge det lilla vindkraftverket blir taget ur drift, säger Tärnvik. Sannolikt är vi igång igen bit in på nästa år.


Fakta det ”gamla lilla” vindkraftverket på Vårdkasen:

  • Typ: Vestas 600 kW
  • Byggår: 1996
  • Årsenergiproduktion: 1-1,2 miljoner kWh


Härnösands landmärke. Vindkraftverket från 1996 är nu avstängt för reparation. Foto: Pia Sjöberg.