Fundament gjuts för ny vindkraft

I dag transporteras cirka 540 kubikmeter betong till Solumsklinten, där den kommer att gjutas till en stadig grund för ett av två nya vindkraftverk.
Betongfundamentet blir 20 meter i diameter och har förberetts med 61 ton armering.
 
Lastbilstransporter med betong kör i dag under dagen och kvällen upp till Solumsklinten. Under nästa vecka sker en andra transport, denna gång till platsen för det andra vindkraftverket, Bräntberget. Till den platsen rör det sig om cirka 485 kubikmeter betong.

I ungefär fyra veckor måste betongen härda innan den har uppnått full hållfasthet. Nästa steg i arbetet med den nya vindkraften blir att förse de båda aktuella platserna med el och fiber, bland annat kommer en nätstation att byggas.

Kontaktperson


Har du frågor ta kontakt med projektledare Pär Marklund , 073-275 47 77 eller par.marklund@hemab.se
Stora mängder betong krävs för att gjuta fundamentet. Här pågår arbetet för fullt på Solumsklinten. Foto: Pär Marklund

Stora mängder betong krävs för att gjuta fundamentet. Här pågår arbetet för fullt på Solumsklinten. Foto: Pär Marklund