Fultorkning uppmärksammas på världstoalettdagen

På söndag den 19 november är FN:s världstoalettdag, som syftar till att uppmärksamma sanitetsfrågor runt om i världen. I Sverige har vi tillgång till både toaletter och rent vatten och det ska vi vara rädda om.

Årets världstoalettdag fokuserar på begreppet "fultorkning". Att torka sig med annat än toalettpapper och spola ner det i toaletten. Allt som spolas ner i toaletten som inte hör hemma där orsakar skador, stopp och stora kostnader för reningsverken.

Skräp och vattenbeständigt papper är ett problem

En situation som ligger bakom många fultorkning är att toalettpappret är slut. Oftast löser vi det genom att ”fultorka” oss med hushållspapper som sedan spolas ned i toaletten, det visar en undersökning som YouGov har genomfört på uppdrag av Svenskt Vatten. Var tredje svensk känner inte till att hushållspapper inte ska spolas ned i toaletten, där det riskerar att orsaka stopp och översvämningar.

- Att hushållspapper är den vanligaste fultorkningen var förväntat men undersökningen visar också att en stor del av svenskarna inte känner till att hushållspapper och våtservetter inte ska spolas ned i toaletterna. Det behöver vi alltså uppmärksamma, säger Tobias Sjöstrand, chef för affärsområde Vatten på HEMAB.

Hushållspapper och annat papper, som inte är toalettpapper, medför stora problem för reningsverk, pumpstationer och i toaletten.

 1 kilo skräp per person och år

Undersökningen visar också att sju av tio spolar ned det de fultorkar sig med. Näst vanligaste fultorkning är pappersnäsdukar. Förutom stopp i ledningar och pumpar, samt översvämningar med efterföljande utsläpp av orenat avloppsvatten till våra vattendrag orsakar nedspolat hushållspapper och våtservetter också en stor mängd avfall som måste rensas bort från galler och ledningar i avloppsreningsverken och köras bort för förbränning. Totalt rensas cirka 10 000 ton skräp bort per år från reningsverken i Sverige.

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersöknings-företaget YouGov. Under perioden 13-16 oktober 2017 har sammanlagt 1012 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.

Det enda som ska spolas ner i toaletten är det som har passerat kroppen och toalettpapper. Allt annat bidrar till att orsaka stopp i ledningar och pumpar.