Full ersättning efter stormen Dagmar

Den ovanligt kraftiga stormen Dagmar drabbade Härnösand den 26:e december 2011. Nu får de kunder som drabbades av minst 12 timmars elavbrott full ersättning, från första timmen.
Vi väljer att betala ut full ersättning trots att regelverket ger oss som elnätföretag rätt att räkna bort de timmar då det är alltför riskfullt att jobba, säger Tommie Olsson, affärsområdeschef Elnät.
 
Det är en arbetsmiljöfråga med hänsyn till våra medarbetare, de ska inte behöva arbeta i stormen med risk för liv och hälsa. De timmar då det i princip är omöjligt att jobba har vi rätt att räkna av vid beräkning av ersättningssumman.

974 av Härnösand Elnäts 13 730 kunder får avbrottsersättning, som uppgår totalt till 1,5 miljoner kronor.
 
På fakturan som kommer i maj, och avser april månad, framgår vilken avbrottsersättning som betalas ut till berörda kunder. Är ersättningen större än fakturabeloppet kommer vi i första hand reglera ersättningen på nästkommande faktura, det vill säga i juni. Ersättningsbelopp som inte kan regleras mot faktura utbetalas separat. Cirka 70 kunder kommer att få sin ersättning reglerad vid nästa faktura (som kommer i juni och avser maj månad).

Läs mer


Läs mer om vad som gäller vid elavbrott och vilka ersättningsnivåerna är vid elavbrott under rubriken Elnät , klicka på "Ersättning vid elavbrott".

Kontakt


Anser du dig ha rätt till ersättning men inte fått någon eller anser att elavbrottsperioden varat längre än vad vi känner till, vänligen kontakta oss på 0611-55 75 00.