FTI AB tar över skötsel av återvinningsstationerna

Från 1 januari 2013 tar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI AB) över ansvaret för snöröjning, sandning och städning vid 22 återvinningsstationer i Härnösands kommun.

HEMAB har genom åren haft olika avtalade ansvar för tömning, tillsyn och skötsel. Från 1 januari är HEMAB enbart underentreprenör med uppdrag att tömma behållare för tidningar, plast-, metall- och pappersförpackningar.


- Vi har länge varit den enda mindre kommunala aktören i Västernorrland att ha insamlings- och skötseluppdrag, men nu kommer det att ske via större aktörer, även om vi kommer att agera underleverantör, säger Peter Häggström affärsområdeschef Renhållning. Ny skyltning har redan kommit på plats vid återvinningsstationerna och skötseln har övergått till FTI AB.


Medför det faktum att FTI AB tar över uppdragen någon förändring personellt på HEMAB?


- Nej, nu kan vi fokusera på fastighetsnära insamlingstjänster, Älands avfallsanläggning och Miljöcentralen som ska byggas om och utvecklas under året, säger Häggström. Dessutom kommer vi agera underentreprenör och fortsätta att tömma med våra fordon så länge våra tjänster önskas.


Frågor och funderingar tas gärna av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI AB), www.ftiab.se Länk till annan webbplats.. Telefon 0200-88 03 11.