Från livsmedelsavfall till ”Fem ton grön fisk i disk” - ordnad odling av fluglarver

HEMAB är en av flera aktörer vilka tillsammans har beviljats 10 miljoner kronor från Vinnova för projektet ”Fem ton grön fisk i disk”. Projektet innehåller tre år av forskning och praktiska studier i hur framtida hållbar fiskproduktion kan se ut via en ny sorts kretsloppsfoder.

Projektet ska med hjälp av modern bioteknologi och miljöteknik efterlikna och effektivisera naturens eget biologiska återvinningssystem, i form av mikroorganismer och insekter.

- Hållbart fiskfoder och därmed hållbar fisk är en bristvara, säger Irene Hedlund affärsområdeschef Återvinning. Detta är ett innovativt och hållbart projekt. Vi kallar det foder som skapas för kretsloppsfoder då spill utnyttjas som råvara för produktion av ny mat.

Projektet är världens första cirkulära projekt för att producera ett miljöanpassat foder och odlad fisk utan import av näringsämnen till Östersjöområdet. Produkter som redan inom projektet kommer att utvärderas och marknadsföras på den svenska marknaden.

- Projektet är mycket spännande och vår del kommer att bestå av praktiskt arbete med odling av larver, säger Irene Hedlund. Totalt fem ton fisk ska produceras inom ramarna för detta pilotprojekt som kommer att resultera i gourmetmat på restauranger via projektets partners.

För Härnösands del handlar om att ytterligare stärka miljöstrategierna och utvecklingsarbetet för fokusområdet framtidens livsmedelsindustri.

Många etablerade och välkända projektpartners

Projektet har många stora och välkända företag och aktörer som partners i olika roller; SLU som projektägare och Axfood som projektkoordinator, men även Älvdalslax, Örebro Universitet, Rice Processum, Sweco, Raisio, Mycorena, Matfiskodlarna, Lantmännen, Marin Biogas, Grönsakshallen Sorunda, Eskilstuna Strängnäs energi.

- Projektet kickstartar och kommer att ha första fodret klart redan i sommar, säger Hedlund. Detta för att de partners som arbetar med gastronomi skall få något att bita i redan till hösten, men också för att snabbt få igång arbetsprocesser inom projektet, från råvara till foder och fisk.

Bakgrund projekt ”Fem ton grön fisk i disk”

Importerat fiskmjöl, fiskolja och soja är huvudsakliga ingredienser i dagens foder, vilket har stora negativa effekter på marina och landbaserade ekosystem. Samtidigt har livsmedelssystemet stora problem med avfall och näringsämnen, vilka bidrar till kväve- och fosforläckage.

Som exempel produceras mellan 100 000 - 300 000 ton grönsaksavfall bara i grossistledet i Sverige. ”Fula” frukter och grönsaker slängs, skalrester, stjälkar och kärnhus likaså. Förlusterna i tidigare och senare led är mer osäkra, men omfattar även de stor volym. Likaså uppgår brödsvinn till över 25 000 ton varje år i Sveriges livsmedelsbutiker och då är bagerier, skolor, restauranger och andra storproducenter inte medräknade.

Att producera näringsrik och sund kost till en växande världsbefolkning trots minskande arealer av bördig jordbruksmark, minskande färskvattenresurser, klimatförändringar och en ökande produktion av fodermedel, bioenergi och biokemikalier från samma odlingsmark är en global utmaning och ett svårt problem att lösa.

Projektet ska bidra med

  1. Finna alternativa former för livsmedelsproduktion som kan avlasta den bördiga marken och marina resurser.
  2. Finna former för cirkulär matproduktion på lokal och global nivå.
  3. Finna ekonomiskt lönsamma former för svensk produktion av alternativa fodermedel som stöd för en uthållig tillväxt av svensk matfiskproduktion.

Fakta

Projektbudget: 20 Mkr varav 10 Mkr från Vinnova

Projekttid 2 maj 2019 – 20 augusti 2021

Projektägare – Statens Lantbruksuniversitet (SLU) vid Ultuna

Projektkoordinator - Axel Johnson AB