Från 1 juni kan du testa genomskinliga plastsäckar

Från 1 juni kommer vi dela ut genomskinliga plastsäckar vid Härnösands kretsloppspark, men det kommer även fortsättningsvis vara tillåtet att använda andra typer av säckar.

I flera kommuner har beslut fattats om att införa krav på genomskinliga plastsäckar för att förbättra sorteringen på återvinningscentralerna. I Härnösand är dock sorteringen så god att vi anser att ett sådant krav i dagsläget inte är nödvändigt.

 

- Vi kommer erbjuda genomskinliga plastsäckar på prov, säger Anders Svanholm på affärsområde Återvinning. Det vi vill se är om vi ytterligare kan få upp renheten i vårt avfall. Vi är bra på att sortera i Härnösand, men visst kan det alltid bli lite bättre, konstaterar han.


Höjda kostnader för brännbart avfall

En faktor som har bidragit till att beslutet om erbjudandet har fattas är att kostnaden för förbränning av avfall har chockhöjts med 30% sedan 1 januari 2017. Det som inte går att återvinna går till förbränning, och höjningen medför en betydande kostnad för HEMAB.

 

- Vid Härnösands kretsloppspark är personaltätheten så hög att den som är osäker på hur något ska sorteras kan få snabb hjälp. Det bidrar också till god sortering av återvinningsmaterialet, säger Svanholm. Men i och med att vi får så pass ökade kostnader för att göra oss av med brännbart avfall, så måste vi göra vad vi kan för att få en ännu bättre sortering. Det gynnar ju även härnösandsborna, eftersom vi i så fall kan fortsätta hålla nere priserna.

Hög personaltäthet och välinformerade härnösandsbor ger god sortering vid Härnösands kretsloppspark.