Framtidens medarbetare i praktiska studiebesök

Idag gästades vi av ett trettiotal blivande elkraftingenjörer från universitetscampus i Luleå, Umeå och Sundsvall.

För ett år sedan hölls det första samarrangemanget mellan HEMAB, Sundsvall Elnät AB och Uniper Energy för studenterna. Nu var det dags igen och redan i ottan avgick bussen som tog de blivande ingenjörerna till Södra berget för Sundsvall Elnäts mottagningsstation, Uniper Energys driftcentral vid hamnen i Sundsvall och HEMABs vindkraft vid Vårdkasen.

Syftet är att få ta del av elkraftsystem i praktiken vid de samarbetande företagens anläggningar i Härnösand och Sundsvall - allt för att attrahera kompetent arbetskraft till regionen.

Det råder stor brist på kvalificerad arbetskraft inom det här fältet, säger Andreas Einarsson, chef Kommunikation och marknad. Jag hoppas att vi tillsammans lyckades befästa studenternas framtida yrkesval och att de känner att de valt rätt. Ambitionen är att det här upplägget ska fortsätta under nästkommande år.

Andreas Einarsson pratar inför studenter.

Ingen tid fick gå till spillo under dagen. Till och med under lunchen som intogs i HEMABs lokaler fick eleverna lära sig om hur elmarknaden fungerar.