Främmande växtarter slår ut inhemska växter och djur

Din hjälp är värdefull för att bevara den biologiska mångfalden. Om du vill bidra till att stoppa utbredningen av oönskade främmande växter så kommer här information om vad du kan göra.

Blomsterlupiner, jättebalsamin, parkslide och jätteloka är exempel på invasiva arter som sprider sig snabbt och tränger undan inhemska blommor, växter och örter. De kan sprida sig genom komposter eller flyttning av växter och jordlager så att bara slänga dem är inte tillräckligt för att stoppa spridningen.

Den 6e Juni är det inte bara Nationaldagen utan Fältbiologerna har också utlyst "stora lupinbekämpardagen". Du kan också delta i utrotandet, passa på genom att plocka lupiner och dra upp dem med rötterna för att sedan se till att de placeras i brännbart. Läs mer på Fältbiologernas hemsida Länk till annan webbplats.

Lupiner som har brett ut sig över ett stort område

Lupiner: vackra blommor i vår omgivning, men till vilket pris?

Information om hantering av invasiva växter från din trädgård

– Lägg växtdelarna, även rötterna, i väl tillförslutna påsar och lägg sedan dessa i brännbart avfall i din soptunna. Handlar det om större mängder är du välkommen till våra återvinningscentraler där växtdelarna läggs i brännbart, säger Irene Hedlund affärsområdeschef Återvinning.

Personalen på återvinningsanläggningarna hjälper dig att visa vart du ska slänga dina växter, men vi är inte alltid kunniga på och kan identifiera alla olika växtarter. Därför litar vi på dig när du kommer till oss och uppger att du har med dig växter som ska brännas.

– Det är ibland inte så lätt att veta om det är just invasiva främmande arter man har på sin tomt. Gör det som känns rätt, uppmanar Irene Hedlund.

Se naturvårdsverkets film om hanteringen av invasiva växter

Fakta invasiva främmande växter

Med främmande arter menas arter som med människans hjälp har förflyttats till ett område där de inte funnits tidigare. Främmande arter som hotar den biologiska mångfalden kallas för ”invasiva främmande arter”. Stora problem kan uppstå när invasiva främmande arter sprider sig i miljön och orsakar problem för inhemska växter och djur, ekosystem och även för människors hälsa och för samhället.

– Kommunen har sedan några år fokuserat på att utrota jätteloka och parkslide men det kommer att behövas större insatser och för fler arter framöver, säger Helene Lager miljöchef på Härnösands kommun.
Om vi ska lyckas med att hindra spridningen av dessa arter så behöver vi alla hjälpas åt både att hitta och att utrota dem. Det är också jätteviktigt att alla tar bort dem från sina egna trädgårdar och sedan följer HEMABs riktlinjer vid hantering av avfallet.

För att hindra spridningen är det är också viktigt att man inte slänger växtrester i naturen, då sprids de bara ännu snabbare, informerar Helene Lager.

Här hittar du broschyren ”Råd hur du hindrar spridningen av invasiva främmande arter i och från din trädgård”. https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8803-3.pdf Länk till annan webbplats.

Arter som av egen kraft sprider sig till ett nytt område räknas inte som främmande.
På naturvårdsverket.se hittar du mer information om invasiva arter Länk till annan webbplats.