Fortsatt besiktning med helikopter

Under vecka 6, med start måndag 6/2, fortsätter vi efterkontrollen av vårt elnät. Besiktningen inleddes vecka 5 men fick avbrytas på grund av dålig sikt. Flygningarna sker på låg höjd. Störande motorljud kan inte uteslutas.
Efter den senaste tidens stormar och snöfall finns det risk för att det finns träd eller grenar som ligger på elledningarna.

Många ledningar är numera isolerade varför strömförsörjningen fungerar även om det ligger ett träd på ledningen. Det är ändå viktigt att träd som ligger mot eller hänger över ledningarna plockas bort. Annars finns risk att isoleringen nöts sönder med elavbrott som följd.

Vi är tacksamma för upplysningar från allmänheten om man ser träd som ligger mot eller hänger över ledningarna. Då kan vi åtgärda problemen innan det blir några problem för kunden.

Helikoptern kommer att flyga relativt lågt vilket gör att den kommer att höras väl även om ljudet försvinner snabbt.

Helikopterbesiktning är ett effektivt sätt att kontrollera elnätet och en bra åtgärd för att öka driftsäkerheten och minska risken för elavbrott längre fram.

Kontaktperson


Peter Hägglund, 0611-55 75 63, peter.hagglund@hemab.se