Första vindkraftverket klart

Idag monterades det sista vingbladet på Bräntbergets vindkraftsverk och det röda hinderljuset på maskinhusets topp har nu aktiverats.
Nu påbörjas flytt av kranen tillbaka till Solumsklinten för montage av det andra vindkraftverket. Kompletterande montage- och elarbeten kommer att pågå under några veckors tid innan vindkraftverket på Bräntberget kan börja producera el.

Pär Marklund är projektledare på HEMAB
Hur känns det här då?
— Just nu känns det verkligen bra, säger Marklund. Jag vill rikta ett stort tack till föreningar i området som visat sådan förståelse för vårt projekt och till den intresserade allmänheten vill jag säga tack för visad respekt till de som arbetar på sajten samt även till det faktum att man visar sådant intresse för projektet som helhet. Det ger verkligen energi med alla nyfikna frågor och glada tillrop.

Vad händer härnäst?
— Just nu påbörjas omlokalisering av kranen tillbaka till Solumsklinten där Nordex inledningsvis vart tvingade att avbryta montaget, sägerPär Marklund , projektledare på HEMAB. Med återkommande risk för snöoväder och väderomslag blir det extra viktigt att arbeta med halkbekämpning av vägarna för att transporterna ska fungera smidigt, men det ska inte vara några som helst problem.

Vad är det som säger att det ska fungera bättre med montaget på Solumsklinten den här gången?
— Tornet med det felaktiga bultmönstret har bytts ut mot ett nytt så nu ska det fungera bättre med montaget, säger Marklund.

När startar byggandet av vindkraftverket på Solumsklinten på nytt?
— Väder och vind råder vi inte över, men förhoppningsvis fram emot slutet av nästa vecka, säger Marklund.

Tidpunkten för HEMABs övertagande ligger fortfarande fast enligt tidplanen till 29 februari.

Förberedelser inför lyft av den sista av de tre vingarna på Bräntberget. Foto: Pär Marklund.

Hans Storn till vänster, vindkraftveteran och expert på vingmontage hos Nordex i samspråk med HEMABs projektledare Pär Marklund inför lyftet av den sista vingen. Foto: Andreas Einarsson.

Oket som används för att lyfta varje vinge är konstruerat av Hans Storn på Nordex. Foto: Pär Marklund.

Den sista vingen lyfts. Foto: Pär Marklund.

Uppe på maskinhuset står Nordex medarbetare redo att ta emot och bulta fast det sista av de tre vingbladen. Foro: Pär Marklund.

Trappan upp till dörren för att invändigt i tornet kunna nå maskinhuset med hiss eller stege. Foto: Pär Marklund.

Mediaintresset har varit stort. Här intervjuas Pär Marklund av en reporter från en facktidskrift. Foto: Andreas Einarsson.