Första torndelarna framme på Solumsklinten

De första delarna till vindkraftverket på Solumsklinten har transporterats till platsen. Starka vindar har försvårat resningsarbetet. Avtar vinden kan resning av de första delarna ske under eftermiddagen. Planeringen kan påverkas av väder och vind.
Under pågående arbete vänligen visa hänsyn mot personal och arbetsfordon — för din egen säkerhet och för att arbetet ska fungera smidigt. Detta innebär att inga privatpersoner tillåts vistas inom arbetsområdet. Följ markeringar på plats. Ingen privat fordonstrafik är tillåten från korsningen Gånsviksvägen/Solumsklinten upp på Solumsklinten.

Besökare som vill följa pågående arbete på nära håll hänvisas till övre parkeringen på Vårdkasen. Därifrån når du de bästa utsiktsplatserna. Informationsskyltar och snitslade stigar visar dig vägen. Dagtid finns HEMAB-värdar på plats. På cirka 25 minuters promenad når du Solumsklinten. Oömma kläder och skor rekommenderas.

Välkommen!

Förberedelser i hamnen. Foto: Pär Marklund

Förberedelser i hamnen. Foto: Pär Marklund

Första torndelen körs genom staden. Foto: Pär Marklund

Första torndelen körs genom staden. Foto: Pär Marklund

Badhuskurvan. Foto: Pär Marklund

Badhuskurvan. Foto: Pär Marklund

En traktor ger lastbilen draghjälp upp för de sista backarna upp mot Solumsklinten. Foto: Andreas Einarsson

En traktor ger lastbilen draghjälp upp för de sista backarna upp mot Solumsklinten. Foto: Andreas Einarsson

Tunga och stora transporter. Foto: Andreas Einarsson

Tunga och stora transporter. Foto: Andreas Einarsson

Den stora kranen på plats till höger. Den mindre kranen till vänster. Foto: Lina Landell

Den stora kranen på plats till höger. Den mindre kranen till vänster. Foto: Lina Landell