Första etableringen i HEMABs Energipark

Nu är kontraktet med Absolicon formellt undertecknat. I februari 2011 ska solenergianläggningen stå klar och överlämnas till HEMAB.
— Schakt- och markarbetena är klara och nu påbörjas bygget av funktionsbyggnaden som ska inrymma anslutningspunkter och mätutrustning, säger projektledare Pär Marklund.

När kommer Absolicons solenergianläggning stå färdig på plats?
— Fundament byggs i december och solpaneler ska levereras i januari, säger Marklund. Om tidplanen håller kommer vi att ta över den driftsatta anläggningen sista februari 2011.

— Från mars 2011 och framåt kommer våra fjärrvärmekunder i Härnösand få en del av sin uppvärmning från solen. En viktig milstolpe i fjärrvärmens utveckling både i Härnösand och i Sverige, säger Pär Marklund. Det känns jätteroligt att vi är i hamn med projektet och det ska bli spännande att se vilken nästa etablering blir.

Absolicons Solenergianläggning X10 i HEMABs Energipark:
Värmefakta:
Effekt, 100 kW
Energi, 55 000 kWh per år (värme in i fjärrvärmenätet)

Elfakta:
Effekt, 20 kW
Energi, 13 500 kWh per år (el som matas ut på elnätet)

Från vänster, projektledare HEMAB Pär Marklund, VD HEMAB Ingemar Forzelius, VD Absolicon Joakim Byström, projektledare Absolicon Stefan Jonsson