Försenad avisering om elavbrott

Idag måndag 30 juni sker planerade elavbrott för underhållsåtgärder i områdena Hovsgatan, Kristinagatan och Klarinettgatan. Aviseringen till berörda kunder har blivit försenad på grund av en miss hos vår leverantör.

Enligt våra rutiner ska avisering om planerade elavbrott komma till de berörda kunderna tre dagar innan avbrottet ska ske. Eftersom informationen om elavbrotten inte nått fram i tid uppstår naturligtvis olägenheter.


- Det gick inte som planerat den här gången med informationen vilket vi beklagar, säger Per Mellberg, affärsområdeschef elnät. Vi hade adressregister och information om avbrottet framme i god tid och överlämnade enligt de normala rutinerna till vår print- och utskicksleverantör. Tyvärr har utskicket blivit fördröjt av någon anledning. Orsaken till detta känner vi inte till i dagsläget.


De planerade underhållsarbetena i elnätet behöver genomföras trots att aviseringarna blivit försenade och kommit till kunderna med posten samma dag som de planerade elavbrotten ska genomföras.