Förnybara drivmedel vid Biofuel Regions konferens

7-8 maj arrangerar Biofuel Region en öppen konferens på Härnösands teater i samarbete med HEMAB och Härnösands kommun. Temat är "Fossilfritt Norrland" med fokus på förnybara drivmedel med paneldiskussion, visning av bilar samt föreläsningar om etanol, biogas, HVO och el som drivmedel.

HEMAB medverkar och berättar om samverkansprojektet Biogac samt marknadsarbetet med introduktion av fordonsgas i Härnösand. I teaterfoajén kommer det finnas en utställning med samlad information om det företaget arbetar med inom biogas.

 

- Att vi håller på att skapa förutsättningar för ett hållbart lokalproducerat drivmedelsalternativ i Härnösand i form av biogas är relativt välkänt, säger Andreas Einarsson, marknads- och kommunikationschef på HEMAB. För de aktörer och organisationer som är nyfikna på att ta del av den senaste informationen i den satsningen är deltagande under dessa seminariedagar något som kan rekommenderas.

 

Anna Säfvestad Albinsson är projektledare vid Biofuel Region och samordnare av arrangemanget med föreläsningar i samband med organisationens medlemskonferens.

 

- Alla aktörer är välkomna dessa dagar, inte bara medlemmar i Biofuel Region, säger Anna Säfvestad Albinsson. Föreläsningsprogrammet är späckat av intressant innehåll och på sidan av det kommer det även att finnas fordon drivna av förnybara drivmedel att studera.