Fornlämningar funna vid entreprenadarbete

I samband med grävningarna för nytt VA-system på södra Härnön har en större mängd fornlämningar påträffats.

Det handlar om sällsynta föremål daterade till vikingatiden, bland annat silverskedar och mynt. Fyndet bedöms som mycket ovanligt och har rönt stort intresse i arkeologikretsar.


Vi har haft påtryckningar från hela Norden, säger Peter Norberg, projektledare på HEMAB. Först trodde jag inte att det var något särskilt med det här gamla skrotet men av reaktionerna att döma förstår jag att det här är riktigt stort.

 

Ett överraskande fynd

Det var i samband med en utgrävning för ny rörledning som fyndet påträffades. Då markarbetet sker med stora entreprenadmaskiner kunde inte alla föremål tas upp oskadda. Dessvärre förstördes en stor mängd kulturminnen men merparten kunde ändå tas upp intakta.


Enligt Kulturmiljölagen från 1947 tillfaller fyndet den som hittar det och sedan anmäler det till Riksantikvarieämbetet. Detta har HEMAB gjort och fyndet har därmed tillfallit bolaget. En utomstående värdering har utförts och det rör sig om stora summor pengar.


Man talar om ett värde på 65-80 miljoner kronor, säger Peter Norberg. Att det handlade om så mycket pengar hade jag aldrig kunnat tro men museala föremål av den här typen tycks vara extremt sällsynta.

 

Intresse från utländska köpare

Planen är nu att sätta ut föremålen till försäljning utomlands och enligt Norberg finns redan flera intresserade köpare.


Vi har fått ett bud från en saudisk samlare som vi troligen kommer acceptera. HEMABs ekonomi är stark så vi har egentligen råd att vänta men ett ekonomiskt tillskott av det här slaget är svårt att tacka nej till.

 

Pengarna vid försäljningen är redan intecknade i det ombyggnadsprojekt av kontorslokaler HEMAB bedriver. Bland annat planeras en relaxavdelning i italiensk marmor för personalen och även ett monument föreställande avgående vd. Monumentet, som den franske konstnären Yves d’April fått i uppdrag att bygga, är en tre meter hög staty i brännförgylld brons som kommer avtäckas i samband med årsstämman den 4 april. 

Peter Norberg, projektledare är både glad och överraskad.

Utgrävning pågår och det gäller att vara försiktig med skopan för att inte skada fornminnesfynden.