Formellt beslut om matavfall nu fattat

Kommunfullmäktige fastställde idag HEMABs förslag om att separat insamling av matavfall ska införas i hela Härnösands kommun för hushåll och verksamheter. Insamlingen blir obligatorisk och påbörjas 2014.

Beslutet innebär att HEMABs projekt för matavfallsinsamling går in i ett nytt intensivare skede. Nu tas nästa steg i planering av information, prissättning, tidplan för införande, upphandling av bilar och kärl, påsar med mera.


- Vi kommer att erbjuda kärl med flera fack, säger projektledare Cathrine Edholm på HEMAB. Förutom matavfall och brännbart kommer man även att kunna lämna förpackningar och tidningar fastighetsnära. Det innebär att man kan sortera direkt vid källan och inte behöver ta sig till en återvinningsstation.


Obligatoriskt. Varför inte valfritt?


- Obligatorisk insamling ger mer utsorterat matavfall vilket är att föredra för miljön och ekonomiskt, säger Edholm. Här har Sveriges kommuner valt olika väg. Studier visar att ett obligatorium i längden ger mer insamlat material till fullt acceptabla renhetsgrader. Vissa studier indikerar till och med att det är renare insamlat matavfall där det varit obligatoriskt, kanske beroende på underlättad kommunikation.


- De kunder som endast vill ha ett brunt kärl för matavfall att komplettera sitt gröna för brännbart med kommer att få det, säger Edholm. Beträffande flerfackskärlen kommer det alltså att finnas en valfrihet. Det som blir gemensamt för alla är att matavfallet ska placeras i komposterbar påse.


När kan Härnösandsborna förvänta sig att de ska börja lägga matavfall i små separata bruna papperspåsar?


- Insamlingssystemet börjar införas 2014 och ska vara fullt infört 2016, säger Edholm. Innan dess kommer vi att arbeta med planering och förberedelser.


Vad händer med det utsorterade matavfallet efter att det samlats in från kunderna?


- Kortsiktigt kommer det utsorterade insamlade matavfallet att komposteras vid Älands avfallsanläggning. Men långsiktigt ska det göras biogas, säger Edholm.


Varför ska vi samla in matavfall?

Att sortera ut matavfallet är ett steg i ledet mot ett mer hållbart samhälle.  Matavfall innehåller mycket energi och näring och istället för att förbränna avfallet, så är det bättre att återvinna energin och föra näringen tillbaka till kretsloppet. Sverige har ett nationellt miljömål att samla in 50 procent av matavfallet och återvinna det via biologisk behandling. Redan idag samlar 160 av Sveriges 290 kommuner in matavfall och behandlar det biologiskt. Härnösand kommer att ansluta sig till dessa och dra sitt strå till stacken.


Vad är matavfall?

Exempel på matavfall:

  • Matrester, både råa och tillagade
  • Frukt- och grönsaksrester
  • Kaffesump och kaffefilter
  • Teblad och tepåsar
  • Ägg och äggskal
  • Bröd, kex, kakor och bullar
  • Chips, popcorn och övrigt snacks