Förlängt samråd i projekt Spjutåsberget

För att tillhandahålla skälig svarstid för remissinstanserna förlänger vi samrådstiden fram till och med 24 oktober. Detta innebär att även enskilda som vill lämna skriftliga synpunkter eller önskar klargöranden får ytterligare möjlighet till detta.
Den 5 september sändes remissförfrågningar till myndigheter, företag, organisationer och föreningar som anses vara särskilt berörda av det föreslagna vindkraftsprojektet.
 
Syftet med samrådet är att erhålla relevant fakta och övrig information om utredningsområdet och dess förutsättningar. Inkomna yttranden och information från samrådsfasen kommer att sammanställas och bifogas till de slutgiltiga ansökningshandlingarna, som kommer att utgöra en del av beslutsunderlaget vid den kommande miljöprövningen.

Vad det gäller tidplanen för att lämna in en tillståndsansökan till länsstyrelsen så kommer även denna att förskjutas något. Detta för att möjliggöra kompletterande djur-, natur- och miljöinventeringar. Ansökan planeras nu att lämnas till länsstyrelsen i juni 2012.
 

Lämna synpunkter


Yttranden skickas via e-post till samrad@hemab.se.

Kontaktperson


Frågor besvaras av projektledare Pär Marklund , 073-275 47 77, par.marklund@hemab.se.
 

Mer information


Läs mer om våra vindkraftsprojekt under rubriken Vindkraft i menyn till vänster. Där finner du också komplett samrådsunderlag.