Förlängd samrådstid vattenskyddsområde Bondsjön/Långsjön

Nytt datum för inlämnande av skriftliga synpunkter på de föreslagna föreskrifterna är 27 mars 2015. Förlängningen görs efter önskemål från berörda.

Arbetet med samrådet har löpt på enligt förväntan och många av de 900 delgivna intressenterna har hört av sig med frågor och påpekanden, besökt vår utställningsmonter på kontoret samt beställt material.


- Vi valde 6 veckors samrådstid även om det egentligen bara är krav på fyra veckor, säger Tobias Sjöstrand affärsområdeschef Vatten på HEMAB. Nu har vi fått önskemål om ytterligare förlängning och detta har vi lyssnat till varför vi nu förlänger till totalt åtta veckors samrådstid.


Frågorna handlar om hur föreskrifterna berör enskilda fastigheter och verksamheter. Det handlar om både oro för inskränkta möjligheter att fritt nyttja sin mark, men även engagemang för dricksvattnets bevarande. Dialog och samtal har skett via möten, telefon, hemsideformulär och e-post.


- Samrådet är skriftligt och jag önskar att alla som vill bli hörda tar sig tid att göra skriftliga framställningar, säger Sjöstrand. Samrådsredogörelsen kommer att bifogas till föreskrifterna som ska skickas till Länsstyrelsen för fastställande senare under 2015.


Här finner du samrådsmaterialet.