Föreningar välkomnas söka vindkraftpengar

Föreningar och andra organisationer på något vis verksamma i hela Härnösands kommun har möjlighet att ansöka om de pengar som årligen avsätts och som ska bidra till att öka attraktionsvärdet och tillgängligheten till friluftsliv, friskvård, hälsa och välbefinnande och olika hållbarhetsprojekt.

Gå till ansökningsformulär: Vindkraftpengar

Bakgrund

I samband med beslut om byggandet av HEMABs fyra senaste vindkraftverk på Vårdkasen 2012 och Spjutåsberget 2019 fattades även beslut om avsättningar till satsningar på natur och friluftsliv. Totalt en procent av investeringens storlek samt en procent av de årliga bruttointäkterna för respektive vindkraftprojekt.

Vad är syftet?

De avsatta pengarna skulle initialt bidra till satsningar som ökar attraktionsvärdet, höjer kvalitén av och stimulerar det rörliga friluftslivet, idrott- och naturupplevelser samt rekreation och turism. Senare har målområdet för pengarna utökats till att omfatta andra typer av hållbarhetsatsningar också. Pengarna från Vårdkasen är tillgängliga för satningar i hela kommunen, medan pengarna från Spjutåsberget i första hand avser satsningar i dess närområde.

Vem kan ansöka?

Föreningar, organisationer och aktivitetssamordnare som är verksamma inom hela Härnösands kommun.

Vem beslutar?

Vilka satsningar som genomförs är upp till föreningar att ansöka om och för HEMAB tillsammans med Fritidskontoret vid Härnösands kommun att besluta om. Detta sker i en årligt återkommande process.

Vilka insatser prioriteras?

Satsningar med tydlig karaktär av uthållighet, som främjar och ger service till en bred målgrupp och där det finns en tydlig mottagare som är beredd att långsiktigt driva och förvalta tilltänkt etablering eller åtgärd prioriteras.

Exempel på tänkta åtgärder eller satsningar:

  • Marknadsföring, skyltning, information/PR, hemsida, sociala medier
  • Materiella resurser eller anläggningar, gärna samnyttjande
  • Kvalitetshöjande insatser i befintliga anläggningar i syfte att öka attraktionsvärdet
  • Tillgänglighetsanpassningar
  • Aktiviteter och anläggningar av turistisk, friluftslivsmässig eller idrottsligt tillvänd karaktär.
  • Kunskapshöjande insatser med tydlig koppling till hållbarhet.
  • Insatser som främjar barns intresse för och trygghet till att vistas i naturen.
  • Insatser som främjar hållbara transporter, exempelvis cykel, vandring mm.