"Flygbränsle" vid tankstationen för fordonsgas

Som en service till våra bevingade medborgare skapar vi en plats det kommer surras om.

Hotellbygget i Härnösand har länge varit en hett debatterad fråga och ännu har inga spadar satts i marken på Kanaludden. Vid tankstationen vid E4 har däremot hela fem nya hotell satts upp till glädje för de något mindre gästerna.

VI har funderat på vad vi kan göra med ytan vid tankstationen och för att göra den mer tilltalande och trevlig har vi valt att så en ängsmark och sätta upp insektshotell, säger Peter Häggström, föreståndare för tankstationen.

Det är totalt en yta på 800 m2 som kommer sås med ängsblommor, däribland Stor blåklocka, Humleblomster och Rödklint. Hotellen är tillverkade av Resursgruppen vid Arbetslivsförvaltningen och därmed närproducerade. Hotellen består till största delen av återvunnet material.

Vi kommer se ett delresultat nästa år och året därpå har vi en riktig äng, säger Peter Häggström. Det kommer bli färggrant och blomningen pågår mellan maj och september. Hotellen sätter vi upp redan nu även om jag misstänker att de första gästerna anländer någon gång kring vårkanten.

En insats för miljön

Förutom ett snyggare visuellt intryck gör också ängsmarken nytta. Naturskyddsföreningen har startat Operation: Rädda bina för att uppmärksamma det faktum att läget för några av våra pollinerande insekter är akut. Bara i Sverige är en tredjedel av våra 270 vilda biarter på väg att försvinna vilket bland annat kan härledas till klimatförändringar, gifter och ett förändrat landskap.

Det känns bra att vi gör en insats som både gagnar miljön och som dessutom ger ett trevligt intryck vid tankstationen, säger Häggström. Ängsmarken behöver dessutom inte klippas på samma sätt som den tidigare gräsytan vilket också ger en vinst, såväl ekologiskt som ekonomiskt.

Vill du veta mer om Operation: Rädda bina och kanske ge ett bi-drag? Se Naturskyddsföreningens webbplats.länk till annan webbplats

Peter Häggström håller handen på ett insektshotell vid tankstationen.

Peter Häggström kan nu titulera sig föreståndare för både hotell och tankstation.

Ett insektshotell med flera rum fyllda med olika material såsom granris och näver.

Hotellens olika "rum" har material som lockar olika former av insekter.