Flertal samtidiga störningar i elleveransen

Vi har under de senaste dygnen haft ett antal driftstörningar i elnätet på flera olika platser.

I området kring Älandsbro och Vägnön har felet åtgärdats för att sedan dyka upp igen och vissa delar av Härnön, däribland Solumshamn och Fällöudden, har under onsdagen drabbats av avbrott till följd av en avgrävd kabel.

– Det är en komplicerad situation som kräver olika lösningar på olika platser, säger Per Mellberg, AO-chef Elnät. Vi arbetar intensivt med att identifiera felorsakerna och åtgärdar dessa så fort som möjligt men det är besvärliga förhållanden med mycket snö vilket försvårar arbetet.

Omkopplingar har skett så de kunder som drabbats i Älandsbroområdet har åter fått strömmen tillbaka men för 74 hushåll på Härnön pågår arbetet med att få elen på plats igen.

Vi beklagar verkligen det inträffade och gör allt för att det ska bli så liten negativ kundpåverkan som möjligt, säger Per Mellberg. Arbetet i Solumnshamn beräknas att vara klart klockan 15.00.