Fler laddplatser i Härnösand ska locka fler att satsa på elbil

Fler laddstationer på fler platser är avgörande för att fler ska satsa på elbil. Nu vill HEMAB samarbeta med BioFuel Region för att möjliggöra en sådan utbyggnad och Härnösands kommun har beslutat att medfinansiera projektet tillsammans med flera andra samarbetspartners.

Härnösands kommun är aktiv medlem i organisationen BioFuel Region, som jobbar för att norra Sverige ska bli världsledande i omställningen till ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Nu är de på gång att starta upp två projekt gällande laddinfrastruktur och här vill HEMAB vara delaktiga.

 

- I dagsläget behövs en väl utbyggd laddinfrastruktur för att du som elbilsägare ska kunna åka längre sträckor. En ökad tillänglighet till laddstationer är därför grundläggande för att fler ska vilja satsa på elfordon, och det vill vi bidra till genom ett samarbete med BioFuel Region, säger Linda Johansson, Utvecklingschef på HEMAB.


Förslag på 30 laddplatser i kommunen

HEMAB har i samverkan med Samhällsförvaltningen och Härnösandshus tagit fram ett förslag på 30 platser i kommunen där laddstolpar skulle kunna sättas upp. Härnösands kommun medfinansierar 15 st och Härnösandshus 10 st.

 

- HEMAB fick i höstas i uppdrag av Härnösands kommun att ta en ledande roll i den fortsatta utveckling av laddinfrastrukturen i kommunen och det här känns som ett naturligt steg i det uppdraget, säger kommunalråd Amanda Lind.

 

- Det här är en riktig storsatsning på laddinfrastrukturen för elfordon i Härnösand. Särskilt positivt att det förutom vid strategiska platser i tätorten planeras för laddstolpar vid våra servicepunkter på landsbygden. Detta projekt lägger också en bra grund för fortsatt utbyggnad längre fram, säger Amanda Lind.


Laddstolparna behöver placeras strategiskt, vilket HEMAB, Samhällsförvaltningen och Härnösandshus har tagit hänsyn till i sitt förslag.

 

- Det är viktigt att det blir relevanta placeringar i flera avseenden och därför har platserna valts ut med hänsyn till bland annat geografisk spridning och tillgång till service under laddtiden, konstaterar Linda Johansson.


Förutom kommunala medfinansiärer är Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland och Hemfosa Fastigheter AB medfinansiärer i projektet. Projektansökan lämnas in till Tillväxtverket i mars. Arbetet med att bygga ut laddinfrastrukturen planeras kunna starta till hösten.


Tilltänkta platser

Servicepunkter utanför Härnösand tätort i Viksjö, Hälledal, Brunne och Älandsbro.


Kommunala allmänna parkeringar på Kronholmen, Mellanholmen och Tunnelplan samt vid Skiftesvägen, Domkyrkan och Härnösands central.Vid besöksmålet Länsmuseet Västernorrland.

 

Vid kommunala anläggningar, bolag och förvaltningar; Högslättens sportcentrum, Bondsjöhöjdens idrottsplats, Simhallen, Hästsportarenan, Härnösand gymnasium, Stadshuset, Johannesbergshuset, Härnösandshus parkeringshus Vågmannen och vid Torsvik samt kontor och HEMABs kontor.

 

Nationellt mål om elbilar

150 000 elfordon är målet. Fördelarna med elbil är många. De är billigare i drift, släpper inte ut skadliga partiklar eller växthusgaser och har färre rörliga delar, vilket är gynnsamt ur underhållssynpunkt. Regeringen har satt upp ett mål att det ska finnas 150 000 elbilar i Sverige år 2020. Idag finns det knappt 16 000 laddbara fordon, varav cirka 30 finns registrerade i Härnösands kommun.

 

Kontaktpersoner för ytterligare information

Härnösand Energi & Miljö AB

Linda Johansson - Utvecklingschef

Mobil: 0611-55 75 07

 

Härnösands kommun

Amanda Lind - Kommunalråd

Mobil: 073-460 46 95