Fler får möjlighet att sortera ut sitt matavfall

Nu har matavfallsinsamlingen varit igång i ett halvår i Härnösands kommun. Under den perioden har vi fått in både synpunkter, tankar och glada tillrop från de kunder som har börjat sortera ut sitt matavfall. Just nu pågår planeringen för nästa fas i projektet.

- Projektet går nu in i en ny fas, med den nya fasen följer också att vi får in en ny projektledare som tar matavfallsinsamlingen vidare, säger Joakim Nordkvist, affärsområdeschef för Återvinning.


Ny projektledare för matavfallsinsamlingen blir Magdalena Åkerros, som sedan tidigare varit involverad i projektet i kommunikationsfrågor. Åkerros kommer jobba 50 % med projektet och 50 % med andra uppgifter på HEMAB.

- Det är jättespännande att gå in i matavfallsprojektet i den här nya rollen, säger Åkerros. Jag var ju med på ett hörn i våras också, och såg vilket massivt arbete det var att få ut de cirka 10.000 nya kärlen mer eller mindre samtidigt. Den här andra fasen i projektet kommer få en lite annan karaktär, konstaterar hon.


Dialog med hyresvärdar och föreningar

I den första fasen av projektet var det kunder med småhus och fritidshus med eget kärl som fick nya kärl. Nu är det flerfamiljshusen som står på tur.


- Vi håller fortfarande på med planeringen, men den här fasen kommer kräva en annan typ av kommunikation och individuella lösningar, säger Åkerros. Vi måste föra en dialog med hyresvärdar och bostadsrättsföreningar för att komma överens om hur den bästa lösningen ser ut för var och en.


Medvetet val av påsar och tömningsintervall

Sedan starten i maj har synpunkter inkommit kring matavfallspåsarna, tömningsintervall och de nya kärlen. Vi har tagit till oss av synpunkterna och försökt besvara de frågor som kommit in så konkret som möjligt, men det finns inga planer på att ändra något i rutinerna när projektet nu går in i nästa fas.


- Valet av kärl och påsar var noga genomtänkt innan den första fasen genomfördes, säger Magdalena Åkerros. De påsar som nu används är de som fungerar bäst tillsammans med den efterbehandling som vi tänker oss av matavfallet, konstaterar hon. Vad gäller tömningsintervallen kommer vi tills vidare fortsätta med två respektive fyra veckors tömningsintervall.


Fler och fler ser fördelarna med flerfackskärl

Sedan 1 oktober är det också möjligt att byta sorteringsalternativ om man så önskar. Överlag är det fler som har valt att byta från grönt och brunt kärl till flerfackskärl än tvärtom. Något som Åkerros tycker är positivt.


- Flera har sett fördelarna med flerfackskärlen och valt att gå över till dem, säger Åkerros. Det gläder oss naturligtvis, eftersom erfarenheten är att utsorteringen av förpackningar ökar vid användandet av flerfackskärl. Mer går till återvinning, istället för att förbrännas. Det är klart att det är positivt, avslutar hon.


Mer information om projektet

Välkommen att besöka www.hemab.se/matavfall för mer information om Matavfallsinsamlingen i Härnösand. Där kan du också ta del av nyheter, ta del av information på andra språk och få tips och råd kring insamling av matavfall.


Kontakt

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på telefon 0611-55 75 00 eller matavfall@hemab.se