Flerfackskärlen uppmärksammas nationellt

Härnösandsbornas möjlighet att välja flerfackskärl uppmärksammas på riksnivå i branschtidningen Avfall & Miljö. Där lyfts Härnösand som ett gott exempel på kommun som tillämpar fastighetsnära insamling.

Tidningen avfall och miljö