Flera pågående upphandlingar just nu

Just nu pågår ett flertal upphandlingar inom olika områden där anbud ska vara oss tillhanda runt månadsskiftet februari/mars. Läs mer här och på vår upphandlingssida.

  • Utdatatjänster

Produktion, utskrift och distribution av pappersfakturor och andra dokument. Produktion och distribution av e-fakturor. Option på:

  • Produktion och distribution av EDI-fakturor.
  • Produktion och distribution av fakturor via SMS-avisering eller e-post.
  • Produktion och distribution av fakturor via e-tjänster som Brevo och/eller Kivra.


  • Traktortjänster BAS och projekt ISO 2020.

Bastjänster består av vanligt förekommande traktortjänster gällande viss nybyggnation i mindre omfattning, drift, underhåll och felavhjälpning av elnät. ISO 2020 är ett vädersäkringsprojekt som innefattar isolering av hög-spänningsnätet (12 kV) och består i första hand förläggning, genom plöjning och svetsning, av SRS-slang 110 mm inom Härnösand Elnäts elnätområde.

  • Reinvesteringar fjärrvärme

Utbyte av stamledningar och kammarunderhåll.


Mer information

Är du intresserad av att lämna anbud eller vill veta mer om hur vi upphandlar läs mer på vår upphandlingssida: "Upphandling"