Fjärrvärme till Stenhammar

Med start 2011 kommer fjärrvärme att erbjudas hela övre Stenhammar. Nyetableringen kommer att slutföras 2012.
Tack vare investeringen i nya distributionspumpar vid Kraftvärmeverket under 2010 har vi nu kapacitet att fortsätta utbyggnaden av ledningsnätet ända upp till övre Stenhammar där samtliga husägare nu får erbjudande om att installera fjärrvärme.

— Vi installerade några kunder längs Sidensvansvägen i slutet av 2010 och det känns glädjande att vi nu kan erbjuda hela Stenhammar fjärrvärme, säger affärsområdeschef Marcus Tärnvik. Vi har redan fått in många beställningar och märker att intresset är stort.

Alla villaägare på övre Stenhammar erbjuds möjlighet att installera fjärrvärme. Ett brev med information om tidplan, prisexempel och kontaktuppgifter har skickats till alla berörda.

Vi på HEMAB har Västernorrlands lägsta pris för fjärrvärme till villor och småhus. Dessutom är fjärrvärme i Härnösand enkelt, bekvämt och miljövänligt. Det bidrog till att vi kunde välkomna så många som 109 nya kunder under 2010, främst villaägare.

Annons om HEMABs fjärrvärme i lokala dagspressen

Klicka på bilden ovan för att se vår annons i lokala dagspressen