Fjärrvärme till Lövudden/Granudden

Just nu undersöker HEMAB förutsättningarna för att bygga ut fjärrvärme i bostadsområdena Lövudden och Granudden i Härnösand. I maj fattas beslut om det blir en utbyggnad.

Fjärrvärme kommer i så fall att samförläggas med fiberbredband från ServaNet AB. Samordnat utbyggnad av fjärrvärme och bredband har varit ett framgångsrikt koncept i tidigare på Stenhammar, Bondsjöhöjden, Haga och Rotudden.


För åtta år sedan genomfördes en marknadsundersökning i området. Med dåvarande förutsättningar var intresset inte tillräckligt stort. Den här gången verkar förutsättningarna bättre.


- Jag vågar inte säga något än mer än att det ser lovande ut, säger Johan Berg distributionschef fjärrvärme. Vår personal har jobbat hårt med information och offertskrivande. Vi har varit i kontakt med de allra flesta husägare via brev, besök eller telefon och responsen har varit god. Just nu har vi 43 stycken som visat intresse, vilket motsvarar drygt 30 procent.


Om beslutet i maj blir att det ska byggas fjärrvärme till Lövudden och Granudden. När blir det aktuellt?


- Vi har skissat på tre utbyggnadsetapper åren 2013-2015, säger Berg. Det är mycket viktigt att det finns kundintresse i direkt närhet av där vi går in i området. Lövudden/Granudden kommer i så fall att nås västerifrån från Haga ner längs Olof Högbergsgatan.


Vilka förutsättningar är det som ändrats från förra gången fram till idag?


- Fjärrvärme är en tillförlitlig, prisvärd och bekväm. Kännedomen om detta har ökat ytterligare. Det faktum att Härnösands fjärrvärmepris är billigare än Sundsvall, Örnsköldsvik, Kramfors, Timrå och Sollefteå, ja billigast i hela Västernorrland bidrar säkert en del också, säger Johan Berg. Så trots ett tillfälligt lågt elpris, vilket generellt kan ha en hämmande effekt för drivkraften att byta uppvärmningsform, är intresset för att installera fjärrvärme stort.


- En komplett nyckelfärdig villainstallation kostar efter ROT- avdrag 39 700 kronor. Vill kunden göra jobb själv eller köpa sin egen värmeväxlare går det bra. Då betalar man enbart en anslutningsavgift som ska täcka vår kostnad för ledningar och energimätning.


Blir utbyggnadsprojektet på Lövudden och Granudden verklighet innebär det att alla bostadsområden inom Härnösands tätort har tillgång till länets billigaste gröna sköna fjärrvärme. Områdena är nämligen de sista där fjärrvärme ännu inte finns.


Vill du veta mer? Ta gärna kontakt med

Exakt vart utbyggnad sker styrs av kundbeställningar. Etappindelningarna mellan åren 2013-2015 är att betrakta som skissförslag byggt på en grov projektering.