Fjärrvärme och fiber till allt fler

Nu är det klart att vi kan erbjuda ännu fler härnösandsbor fjärrvärme. Den här gången sker fortsatt utbyggnaden av fjärrvärme på Lövudden, samtidigt erbjuds kunderna att ansluta till fibernät från Servanet.  

För ett par år sedan genomfördes etapp 1 i utbyggnaden i det aktuella området. Under hösten genomfördes en förnyad informationsinsats gentemot fastighetsägare i området och nu är intresset tillräckligt stort. HEMABs styrelse fattade nyligen beslut om att gå vidare med planerna.


- Intresset hos fastighetsägarna ger oss möjlighet att erbjuda fjärrvärme till hela Lövudden vilket känns riktigt bra, säger Marcus Tärnvik, affärsområdeschef Fjärrvärme.

De blivande fjärrvärmekunderna på Lövudden har kontaktats.

Fler och fler väljer fjärrvärme

I centrala Härnösand är 48 % av alla villor och hela 95 % av alla flerfamiljshus anslutna till fjärrvärme. Det innebär totalt ungefär 2000 kunder.


Nyfiken på fjärrvärme?

Lär mer om fjärrvärme under rubriken Fjärrvärme. Har du frågor är du välkommen att kontakta Ragnhild Pettersson, distributionstekniker, 0611-55 75 00, ragnhild.pettersson@hemab.se