Fjärrvärmen förnyas och underhålls

För att kunna fortsätta leverera klimatsmart och skön fjärrvärme till våra kunder behöver ledningsnätet underhållas och förnyas. Just nu byter vi ut ledningar som är cirka 40 år gamla.

I sommar jobbar vi med underhållsarbeten i området kring Stadsparken. Ett område som många rör sig i, kanske särskilt under sommaren och i studenttider.
- Vi hade hela tiden målet att Trädgårdsgatan skulle vara färdig och igenlagd innan studentbalen på St Petrilogen, och den tidplanen höll vi, säger Willy Gahlin, Projektingenjör på Fjärrvärme. Vi vet hur viktig balen är för många, så för oss kändes det självklart att så långt det var möjligt ta hänsyn till en sådan händelse.

Uppehåll under sommaren

Måndag 24 juni fortsätter arbetet med att byta ut fjärrvärmeledningar på en del av Hovsgatan.

Det är gångbanan på norra sidan som ska grävas upp, men arbetet tar även en liten del av körbanan i anspråk. Trafiken kan passera som vanligt, men med något begränsad framkomlighet.

Arbetet pågår till att börja med under två veckor innan det blir stopp för semester under tre veckor. Den 29 juli går arbetet igång igen.

Den röda sträckningen på kartan, utmed Brunnshusgatan, vidare i kanten av Stadsparken och utmed Johannesberg, ner mot rondellen, samt en bit in på Hovsgatan, ska vara färdig och återställd i slutet av juni. Den sista sträckningen på Hovsgatan, fram till Hovsgränd kommer vi arbeta med i augusti. Den gröna markeringen är redan återställd.