Fjärrvärme i nya curling- och eventhallen

Just nu byggs Härnösands nya arenahall för curling och event vid Högslättens idrottsplats av Härnösands Kommunfastigheter AB. För uppvärmning och varmvatten har man valt fjärrvärme.
— Ja det kan ju verka lite motsägelsefullt med värme i en ishall, men självklart finns det värmebehov i den här byggnaden på samma sätt som i andra fastigheter, säger Göran Albertsson vd Härnösands kommunfastigheter AB. Fjärrvärme i Härnösand är anpassad till miljön och känns tillförlitlig. Att den dessutom är prisvärd gjorde att valet att installera fjärrvärme kändes naturligt.

Curling- och eventhallen byggs med modern, rationell teknik med hänsyn till miljö och funktion. Materialval och utformning följer de senaste byggnormerna.

— Energibehovet för uppvärmning och varmvatten kommer att vara begränsat eftersom energiåtervinningsteknik används, men vi kommer ändå årligen att behöva köpa cirka 150 MWh, säger Albertsson. Anläggningen ska stå klar under oktober/november och invigning kommer att ske därefter.

— Det känns roligt och stimulerande att få förtroendet att få bygga fjärrvärme till stor nybyggnation i Härnösand, säger Willy Gahlin projektingenjör på HEMAB. Installationen innebär en kul utmaning vad gäller att få allt att klaffa, men just nu flyter det på bra med alla olika moment i bygget.

Utbyggnaden av fjärrvärme med installation av nya kunder pågår för fullt. Totalt ser det ut att bli cirka 50 nya kunder som installerar fjärrvärme i Härnösand under 2012.

— Trots de lägsta elpriserna på många år har vi ett stort intresse att installera säger marknads- och informationschef Andreas Einarsson. Jag tror man som kund förstår att de låga elpriser vi nu ser inte varar för alltid, men självklart bidrar även det faktum att vårt pris på fjärrvärme är det lägsta i Västernorrland.

Vill du veta mer om fjärrvärme eller ha en offert? Kontakta Ragnhild Pettersson på HEMAB, 0611-55 75 37, 070-266 11 56, ragnhild.pettersson@hemab.se.

På Högslätten pågår byggnationen för fullt. Här gräver VTG:s Lars ”Latto” Pettersson kulvertdike samtidigt som Tommy Runesson ordnar med dränering och markbädd för fjärrvärmerören.

Fjärrvärme grävs in över parkeringsytorna och längs långsidan av den nya curling- och eventhallen för att anslutas på den bortre kortsidan.