Fjärrvärme är prisvärt för kunderna och lönsamt för HEMAB

Via olycklig underrubrik i dagens Tidningen Ångermanland, där fokus egentligen var Boverkets nya byggregler, kan man lätt förledas att tro att fjärrvärme inte är ekonomiskt. Skidstahus delar HEMABs uppfattning om att Boverkets nya byggregler är konstiga.

Småhus, villor och flerbostadshus i Härnösand har Västernorrlands billigaste fjärrvärme och jämfört med alternativen är konkurrenskraften mycket god.


- Kunderna i Härnösand kan känna sig trygga i att de har en riktigt bra och prisvärd uppvärmning i fjärrvärme, säger Ingemar Forzelius vd på HEMAB. Det vi vill sätta fokus på med hjälp av HEMAB-bloggen är Boverkets mycket konstiga regelverk vid nybyggnation av hus.


- Problematiken med missgynnande byggregler handlar inte om fjärrvärmens konkurrenskraft i Härnösand, säger Forzelius. Den är nämligen mycket god. Det känns lite tufft att hamna i underläge och mötas av risk för opinionsmässig uppförsbacke på grund av olycklig rubriksättning i media.


Skidstahus är en hustillverkare och säljer årligen flera hundra nya hus över hela Sverige. Så här säger Emil Westerlind på Skidstahus:


- Frågan är vad som är mest miljövänligt, 9000 kilowattimmar kolkraft eller 13000 kilowattimmar fjärrvärme.


- Vi delar Hemabs uppfattning i den här frågan, säger Westerlind. Problemet är att man i de nya byggreglerna straffar fjärrvärmen genom att stoppa det i samma fack som olja och andra fossila bränslen. Boverkets andemening är krav på energihushållning i husen, men ett miljövänligare alternativ än fjärrvärme existerar inte idag på marknaden. Eftersom de nya reglerna inte beaktar varifrån varje kilowattimme kommer utan endast tittar på förbrukningen så straffas fjärrvärmen. Detta gör det i princip omöjligt att bygga ett nytt hus med fjärrvärme utan återvinning på frånluften, avslutar Westerlind.


Det handlar om en regel för det antal kilowattimmar ett nyproducerat hus maximalt får göra av med för uppvärmning. Här har den statliga myndigheten Boverket satt upp ett krav, vilket delvis går stick i stäv med en annan statlig myndighets uppdrag, nämligen Energimyndigheten som har ett uppdrag att tillse att hela Sveriges energianvändning sker på ett klokt och uthålligt sätt.


Bakgrund:

Boverkets intresseområde är hus och byggnader, medan Energimyndighetens intresseområde är ett effektivt, säkert och uthålligt användande av energisystemet i Sverige. Nedanstående exempel belyser problematiken:


Exempel på följdverkan av Boverkets nya byggregler: En solvärmeanläggning monterad direkt på det enskilda nybyggda huset betraktas som en energieffektivisering (systemgräns röd cirkel till vänster). Samma solenergianläggning installerad så att flera kan nyttja energin, exempelvis fjärrvärme (systemgräns röd cirkel till höger) räknas inte på samma sätt som en energieffektivisering eller energibesparing och är således inte OK enligt Boverkets regler.