Fjärrvärmearbete leder till avstängda gator

Vi utför ett arbete med att byta fjärrvärmeledningar vilket leder till att Trädgårdsgatan stängs av.

Med start tisdag 23 april stängs Trädgårdsgatan och delen mellan Brunnshusgatan och Norra Kyrkogatan av för biltrafik. Parkeringsplatserna längs sträckan stängs också av, däremot kan gång- och cykeltrafik passera.

Anledningen till avstängningen är att vi utför ett arbete med att byta ut de fjärrvärmeledningar som finns i backen där.

Även Norra Kyrkogatan, delen mellan Nybrogatan och Trädgårdsgatan berörs. Vägen ska grävas av vid korsningen mot Trädgårdsgatan och stängs därför för genomfartstrafik. Under arbetsperioden blir sträckan dubbelriktad och av den anledningen stängs även möjligheten att parkera längs gatan på den delen av Norra Kyrkogatan.

Trafik till Franzéngatan och området kring Domkyrkan hänvisas under byggtiden via Storgatan och Västra Kyrkogatan.

Arbetet på Trädgårdsgatan ska vara klart senast den 10 juni.

Arbetet med att byta ut fjärrvärmeledningar fortsätter under säsongen i flera etapper längs delar av Brunnshusgatan och Hovsgatan.

För mer information om arbetet och avstängningen, kontakta Willy Gahlin på HEMAB, 0611-55 75 39.


Kartbild lånad från Härnösands kommun.