Felorsaker strömavbrottet 21 december

Två av varandra oberoende fel komplicerade avhjälpningen. Elavbrottet vart mer omfattande än det skulle behövt vara och berörde några kunder ända upp till drygt 4 timmar.
— Tisdag kväll arbetade många medarbetare för att lösa problemen, säger Andreas Einarsson, marknads- och informationschef på HEMAB. Senaste tidens återkommande strömavbrott känns inte bra och vi förstår att våra kunder blir oroliga och undrande.

— Felorsakerna har varit olika vid de olika avbrotten, men resultatet för våra kunder blir detsamma och väldigt påtagligt, nämligen strömlöshet, säger Einarsson. Vi inser att detta inte alls är bra utan tvärtom en stor olägenhet. Vi är i slutfasen av två stora investeringar vars syften är att minska effekterna av fel i elnätet. Båda dessa investeringar, i Kronholmen och Geresta, är pågående och inte slutbesiktigade.

Vår telefonväxel och ett flertal anknytningar var bemannade för att ta emot och svara på våra kunders oroliga frågor. I inledningsskedet hade vi problem att få ut information på vår hemsida, vilken annars ska vara den alltid uppdaterade informationskällan för kunder och inte minst nyhetsredaktioner. Vid strömavbrott har man kontakt med många vänner och bekanta, varav vissa inte är berörda av avbrottet. I en sådan situation är det viktigt med fungerande och aktuell information inte bara i radio utan även via hemsidan.

— Vi har anledning att se över hur vi kan förbättra informationsflödet från oss till alla intressenter, främst kanske med insatser för att se hur vi kan bli snabbare upp ur startblocket, säger Einarsson. Det handlar om förbättringar både tekniskt med nätverkslösningar och krav på leverantörer samt så småningom kanske nya tjänster, men så klart även rutiner för hur vi själva arbetar med information.

Fel nummer ett kl 17.10 — Överlast i Geresta fördelningsstation
Överlasten i Geresta berodde på ett stort momentant tillkommande effektuttag på 0,5 Megawatt kl 17.10 och gjorde kunder i Norrstan, området mellan Mittuniversitetet, Högslätten och Gånsvik strömlösa. Cirka 1000 kunder berörda. Arbetet med att få tillbaka strömmen till dessa kunder försvårades av att belastningen var väldigt hög, vilket i sin tur berodde på det kalla vädret och att många är mitt i sina förberedelser inför julen med matlagning och bakande med mera.

Fel nummer två kl 18.43 — Kronholmens fördelningsstation, felkopplat reläskydd
Efter misslyckade försök att få tillbaka strömmen till kunderna i Norrstan via Geresta valde vi att sektionera om och förse dem med ström från Kronholmen. Följden blev att samtliga kunder matade via Kronholmen blev strömlösa, varpå omfattningen utökades till cirka 5000 berörda. Ett felkopplat reläskydd i Kronholmens fördelningsstation orsakade detta fel, vilket konstaterats under förmiddagen onsdag 22 december av leverantören av utrustningen som varit i anläggningen och felsökt.

Klockan 21.25 på kvällen hade alla kunder fått strömmen tillbaka. Återinkopplingen skedde i omgångar och de värst drabbade var utan ström i 4 timmar och 15 minuter. Merparten av kunderna (de som får sin ström via Kronholmen) fick tillbaka strömmen kl 19.25.

— Risken att exakt samma felorsak ska uppstå igen har vi arbetat bort, säger Per Mellberg, driftchef elnät vid HEMAB. Överströmsskyddens inställning är uppjusterad och en jämnare fördelning av lasten i Geresta fördelningsstation har gjorts.

- Just nu utreder vi orsaken till den stora ökningen av effektuttaget som inträffade kl 17.10 och som gjorde att det totala uttaget blev för stort, säger Mellberg. Det gör vi främst för att få ökad kännedom om vilka inställningar vi bör ha i vår skyddsutrustning för berörda stadsdelar.