Felorsaken till det oplanerade elavbrottet

Mitt på dagen tisdag 18 februari drabbades närmare 1600 kunder av ett oplanerat elavbrott. Felet var en trasig kabelsko i en elstation intill E4 i Fröland.

- Sannolikt har vibrationer från trafiken på E4 med tiden orsakat utmattning så att skarven mellan koppar och aluminium har gett upp, säger driftchef Tomas Styf på elnät.


Kabelskon satt monterad i en elstation i Fröland. Att finna den felande anläggningsdelen är ett detektivarbete.


- När flera stationer löser ut samtidigt, som i tisdags, genomför vi stegvis manuell återinkoppling för att successivt ringa in vart felet finns. Ganska snart insåg vi att felet fanns söder om Härnösand. Efter det var det upp till vår personal att utifrån sin erfarenhet felsöka olika anläggningsdelar där jordfel kan tänkas uppstå.

- Dagens hjältar den här gången vart Mikael Gavelin och Johan Hägglund som efter cirka två timmar hittade den felande anläggningsdelen, en kabelsko, i en elstation i Fröland, säger Tomas Styf.

Driftchef Tomas Styf håller i ”boven” bakom elavbrottet i Härnösand som släckte lyset hos 1600 av våra kunder, en trasig kabelsko. Foto: Andreas Einarsson.