Felaktigt om krav på genomskinliga plastsäckar på återvinningscentraler

I gårdagens Tidningen Ångermanland står det att samtliga kommuner i länet kommer införa krav på genomskinliga plastsäckar på ÅVCerna från och med 1 juni 2017. Detta stämmer inte.

Frågan om ett krav på genomskinliga plastsäckar på återvinningscentraler har diskuterats i nätverket Y-renhållarna, men något beslut om att alla kommuner ska införa detta finns inte.

 

- Det enda vi gör i denna fråga är att köpa in genomskinliga säckar för utdelning på Härnösands kretsloppspark och i Äland. I samband med det ska vi utvärdera effekten av sådant användande, men det är alltså fortfarande tillåtet att använda ogenomskinliga plastsäckar i Härnösand även efter 1 juni 2017, säger Joakim Nordkvist, affärsområdeschef Återvinning på HEMAB.

 

God sortering vid våra återvinningscentraler

Sorteringen vid våra återvinningscentraler är god och vid Härnösands kretsloppspark är personaltätheten så hög att den som är osäker på hur något ska sorteras kan få snabb hjälp. Det bidrar också till god sortering av återvinningsmaterialet.

Härnösands kretsloppspark rankades 2016 tillsammans med Älands återvinningsanläggning, som Sveriges bästa ÅVC, gällande service och tillgänglighet.