Fastighetsägare - kom ihåg att beställa spolbil/slamsug

Du som har sluten tank för avlopp kom ihåg att beställa tömning i god tid. Under sommaren är det många tankar som behöver tömmas.

Andra behov som kan uppstå


Under årens lopp kan avlagringar i dräneringsbrunnen dämma upp så att dräneringen inte fungerar med följd att fukt kan tränga in i källaren.

Orensade rännstens- eller gatubrunnar som inte fungerar som de ska vid snösmältningen och höstregnen kan också orsaka kostsamma skador.
 

Det här kan vi hjälpa till med


Vi kan hjälpa till med spolning (högtryck, avlopp etc), rotskärning, slam- och tanktömning, tömning av olje- och fettavskiljare, rensning av dräneringsbrunnar med mera.

Mer information


För mer information klicka på Renhållning - Priser - Spolbil / Slamsug.
 

Kontaktuppgifter


Har du frågor eller vill beställa tömning kontakta oss via telefon
0611-55 75 32 eller 0611-55 75 34.